iPad mini 16 GB WiFi price in UAE

ipad-mini-uae

iPad mini 16 GB WiFi

7.9 inch display
5 MP Camera
10 hours battery life

Average price : 1299 AED

uae price search:

  • yhs-004
  • ipad mini in uae
  • ipad mini UAE price
  • ipad mini price in dubai